hu en de
  • header01
  • header02
  • header03
  • header04
  • header05
  • header06
  • header07

Könyvelés

A számviteli törvényben meghatározottak alapján megszervezi aügyfeleinek

 - a számviteli politikát, azon belül a számviteli rendet,

  - a beszámoló készítés rendszerét, módszerét

   - elkészíti a kettős könyvvitel számlarendjét

    - és kialakítja az analitikus nyilvántartásokat, valamint az azokkal történő egyeztetéseket.

Analitikus nyilvántartások:              

                    Adó és járulék analitika

                    Előlegek analitikája

                    Egyéb kötelezettségek analitikája

                    Tárgyi eszközök analitikája

 Kettős könyvviteli nyilvántartás számítógépen történő vezetése.

A bizonylatok alaki, formai, számszaki és érvényesítési ellenőrzése.

A pénztári, bank, vevő, szállító, és egyéb bizonylatok számítógépi nyilvántartásba vétele és annak bizonylaton sorszám megjelöléssel történő rögzítése.

                    Havi pénztárjelentés összesítő elkészítése a lekönyvelt tételek alapján.